Phú Quốc hiện có bao nhiêu dự án, phòng khách sạn?

Theo báo cáo kết quả thu hút đầu tư, Thành phố Phú Quốc hiện có 321 dự án đầu tư, với diện tích 10.936ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 340.366 tỷ đồng, trong đó:

47 dự án đã đưa vào khai thác với diện tích 1.204 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 13.584 tỷ đồng;

75 dự án đang triển khai xây dựng (trong đó có 15 dự án đã khai thác một phần), diện tích 3.956 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 158.401 tỷ đồng.

Các dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Về cơ sở lưu trú, Thành phố Phú Quốc hiện có hơn 700 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng. Trong đó, có 315 cơ sở có thông báo hoạt động với 17.192 phòng.

Cụ thể: 38 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao với 989 phòng; 24 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao với 743 phòng; 7 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao với 450 phòng; 8 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao với 1.158 phòng và 12 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao với 7.640 phòng cùng 112 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Nguồn: Cafeland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *